sorular2

Yayınlandı: Eylül 25, 2012 / Uncategorized

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A) Bir meslek sahibi olmak

B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

A) Taşıma

B) Trafik

C) Ulaşım

D) Erişme

3. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) İki yönlü kara yolu

B) Tek yönlü kara yolu

C) Bölünmüş kara yolu

D) Erişme kontrollü kara yolu

4. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A) Yerlerinin değiştirilmesi

B) Üzerlerine yazı yazılması

C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

D) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi

5. Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A) Aracını durdurmalıdır.

B) Durmadan geçmelidir.

C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D) Yayalar geçebileceği için yavaş geçmelidir.

6. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

7. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Hızını artırmalıdır.

II- Hızını azaltmalıdır.

III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır.

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

8. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Tünel yaklaşımını

B) Sola mecburi yönü

C) Sola tehlikeli devamlı virajı

D) Dönel kavşak yaklaşımını

9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını

B) Sola dönmenin yasaklandığını

C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını

D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini

10. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

11. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

A) Düşük banket

B) Dikkat

C) Okul geçidi

D) Yol ver

12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini

B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini

C) Tarım traktörünün giremeyeceğini

D) Tarım traktörünün geçebileceğini

13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini

C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

D) Geçme yasağının sona erdiğini

14. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol trafik işaretidir?

16. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini

B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

17.

Yukarıdaki numaralandırılmış taşıt yollarının hangilerinde yaya geçidi vardır?

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

18. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek

B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

19. Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını

B) Dingil ağırlığını

C) Geçme yasağını

D) Sınırlı yükseklik gabarisini

20. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini

B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini

C) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını

D) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini

21.

I- Aracın yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

22. Aksine bir işaret yoksa resimdeki araç için “yerleşim yeri içinde” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 40

B) 50

C) 60

D) 70

23. Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

24. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması

B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması

C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

25. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A) Duruş mesafesi kadar

B) İntikal mesafesi kadar

C) Takip mesafesi kadar

D) Fren mesafesi kadar

26. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

A) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak

B) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek

C) Selektör yapmak

D) Hızını arttırmak

27.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Hızını azaltmalı

II- Sola dönüş lambasını yakmalı

III- Geniş bir kavis ile dönmeli

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

28. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.

B) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.

C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.

D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.

29. Şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 – 2 – 3

B) 2 – 3 – 1

C) 3 – 1 – 2

D) 3 – 2 – 1

30. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A) Kamyonet

B) Motosiklet

C) Traktör

D) Otomobil

31. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına

B) Trafik yasaklarına

C) Çevreyi rahatsız etmemeye

D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

32. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Kamyon, otomobile

B) Otomobil, kamyona

C) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

33. Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A) Park etmek

B) Kırmızı ışıkta beklemek

C) Yük boşaltmak için beklemek

D) Yolcu indirmek ve bindirmek için beklemek

34. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Yakını gösteren ışıkları

B) Uzağı gösteren ışıkları

C) Park ışıklarını

D) Sis ışıklarını

35. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Kamyon ile kamyoneti çekmek

B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek

D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek

36. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?

A) Taşıtın geri manevra yaptığını

B) Taşıtın arıza yapmış olduğunu

C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu

D) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini

37. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yaya geçinceye kadar durması

B) Yaya geçidine uygun mesafede durması

C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

38. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızlarını artırarak geçmesi

B) Uygun mesafede mutlaka durması

C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi

D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi

39. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

A) Motosiklet

B) İş makinesi

C) Hususi otomobil

D) Lastik tekerlekli traktör

40.

I- Beyaz baston taşıyan

II- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan

III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

41. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.

C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

42. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda

B) Yaralanmalı kazalarda

C) Maddi hasarlı kazalarda

D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

43. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A) Garaj

B) Terminal

C) Servis istasyonu

D) Muayene istasyonu

44. Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

45. Trafik kazasına karışan sürücülerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri

B) İlk yardım önlemlerini almaları

C) Yolu trafiğe kapatmaları

D) Yolu trafiğe açmaları

46. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

A) Otobüs

B) Kamyon

C) Motosiklet

D) Lastik tekerlekli traktör

47. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

48. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

49. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A) Sesli ilan

B) Duyuru

C) Gürültü

D) Konuşma

50. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları

B) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları

C) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s