‘Uncategorized’ Kategorisi için Arşiv

sorular2

Yayınlandı: Eylül 25, 2012 / Uncategorized

1. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A) Bir meslek sahibi olmak

B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak

C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak

D) Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak

2. Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hâl ve hareketlerine ne denir?

A) Taşıma

B) Trafik

C) Ulaşım

D) Erişme

3. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) İki yönlü kara yolu

B) Tek yönlü kara yolu

C) Bölünmüş kara yolu

D) Erişme kontrollü kara yolu

4. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

A) Yerlerinin değiştirilmesi

B) Üzerlerine yazı yazılması

C) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

D) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi

5. Aksine bir durum yoksa, sürücü kırmızı ışıkta ne yapmalıdır?

A) Aracını durdurmalıdır.

B) Durmadan geçmelidir.

C) Gelen araç yoksa dikkatli geçmelidir.

D) Yayalar geçebileceği için yavaş geçmelidir.

6. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin “geç” işaretidir?

7. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Hızını artırmalıdır.

II- Hızını azaltmalıdır.

III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalıdır.

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

8. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Tünel yaklaşımını

B) Sola mecburi yönü

C) Sola tehlikeli devamlı virajı

D) Dönel kavşak yaklaşımını

9. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kaygan yola yaklaşıldığını

B) Sola dönmenin yasaklandığını

C) Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını

D) Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini

10. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?

11. Şekildeki trafik işaretinin adı nedir?

A) Düşük banket

B) Dikkat

C) Okul geçidi

D) Yol ver

12. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Sadece tarım traktörünün girebileceğini

B) Tarım traktörlerinin park edebileceğini

C) Tarım traktörünün giremeyeceğini

D) Tarım traktörünün geçebileceğini

13. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu

B) Kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini

C) Tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini

D) Geçme yasağının sona erdiğini

14. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?

15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol trafik işaretidir?

16. Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

A) Hızın artırılması gerektiğini

B) Sağa ve sola dönülemeyeceğini

C) Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu

D) Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini

17.

Yukarıdaki numaralandırılmış taşıt yollarının hangilerinde yaya geçidi vardır?

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

18. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?

A) Gidişe ayrılan yolda sürekli en soldaki şeridi işgal etmek

B) Çok şeritli yollarda hızın gerektirdiği şeritten seyretmek

C) Gidiş yönüne göre en sağdaki şeritten seyretmek

D) Girilecek şeritteki aracın geçmesini beklemek

19. Kamyon sürücüsü, şekildeki alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

A) Taşıma sınırını

B) Dingil ağırlığını

C) Geçme yasağını

D) Sınırlı yükseklik gabarisini

20. Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesik çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçebileceğini

B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın önündeki aracı geçemeyeceğini

C) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını

D) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini

21.

I- Aracın yük ve teknik özelliğine

II- Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına

III- Görüş, yol, hava ve trafik durumuna

Sürücüler, hızlarını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

22. Aksine bir işaret yoksa resimdeki araç için “yerleşim yeri içinde” azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 40

B) 50

C) 60

D) 70

23. Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

24. Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızını artırması

B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması

C) Uzun hüzmeli farlarını art arda yakması

D) Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması

25. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

A) Duruş mesafesi kadar

B) İntikal mesafesi kadar

C) Takip mesafesi kadar

D) Fren mesafesi kadar

26. Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün ilk yapması gereken nedir?

A) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan emin olmak

B) Öndeki aracın sağa yaklaşmasını beklemek

C) Selektör yapmak

D) Hızını arttırmak

27.

Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

I- Hızını azaltmalı

II- Sola dönüş lambasını yakmalı

III- Geniş bir kavis ile dönmeli

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

28. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmelidir.

B) İşaret verdiği anda manevraya başlamalıdır.

C) Manevraya başladıktan sonra işaret vermelidir.

D) Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmelidir.

29. Şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 – 2 – 3

B) 2 – 3 – 1

C) 3 – 1 – 2

D) 3 – 2 – 1

30. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncellikle geçiş hakkını kullanmalıdır?

A) Kamyonet

B) Motosiklet

C) Traktör

D) Otomobil

31. Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

A) Hız sınırlamasına

B) Trafik yasaklarına

C) Çevreyi rahatsız etmemeye

D) Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya

32. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

A) Kamyon, otomobile

B) Otomobil, kamyona

C) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine

D) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine

33. Aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir?

A) Park etmek

B) Kırmızı ışıkta beklemek

C) Yük boşaltmak için beklemek

D) Yolcu indirmek ve bindirmek için beklemek

34. Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Yakını gösteren ışıkları

B) Uzağı gösteren ışıkları

C) Park ışıklarını

D) Sis ışıklarını

35. Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Kamyon ile kamyoneti çekmek

B) Çeken ve çekilen araçta yük veya yolcu taşımak

C) Freni bozuk aracı çeki demiriyle çekmek

D) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek

36. Okul taşıtlarının arkasındaki DUR işaretinin yanması neyi bildirir?

A) Taşıtın geri manevra yaptığını

B) Taşıtın arıza yapmış olduğunu

C) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu

D) Öğrencilerin indirilip bindirildiğini

37. Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yaya geçinceye kadar durması

B) Yaya geçidine uygun mesafede durması

C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi

D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması

38. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızlarını artırarak geçmesi

B) Uygun mesafede mutlaka durması

C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi

D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi

39. Aşağıdakilerden hangisinde araç sürücüsünün emniyet kemeri kullanması zorunludur?

A) Motosiklet

B) İş makinesi

C) Hususi otomobil

D) Lastik tekerlekli traktör

40.

I- Beyaz baston taşıyan

II- Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan

III- Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması hâlinde, araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?

A) I – II

B) I – III

C) II – III

D) I – II – III

41. Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir.

Bu verilerden hangi sonuca kesinlikle ulaşılır?

A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.

B) Kazalarda insan kusurları araç ve yol kusurlarından daha azdır.

C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler.

D) Kara yolu ulaşım sistemi, diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır.

42. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.

Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda

B) Yaralanmalı kazalarda

C) Maddi hasarlı kazalarda

D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda

43. Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihazlarla personeli bulunan ve teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir?

A) Garaj

B) Terminal

C) Servis istasyonu

D) Muayene istasyonu

44. Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?

A) 30

B) 40

C) 50

D) 60

45. Trafik kazasına karışan sürücülerin öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

A) Kaza tespit tutanağı düzenlemeleri

B) İlk yardım önlemlerini almaları

C) Yolu trafiğe kapatmaları

D) Yolu trafiğe açmaları

46. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

A) Otobüs

B) Kamyon

C) Motosiklet

D) Lastik tekerlekli traktör

47. Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hâllerden sayılır?

48. Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

49. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?

A) Sesli ilan

B) Duyuru

C) Gürültü

D) Konuşma

50. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?

A) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları

B) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları

C) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

D) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları

Reklamlar

sorular

Yayınlandı: Eylül 25, 2012 / Uncategorized

1. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir?

A) Sürücülerin kurallara uymaması

B) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması

C) Trafik görevlilerinin yetersiz olması

D) Yolların bakımsız olması

2. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?

A) Yaralıları belirlemek

B) Yaralıları araçtan çıkarmak

C) Kazayı yetkililere haber vermek

D) Kendinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak

3. Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A) Sistem → Doku → Organ → Hücre

B) Organ → Hücre → Doku → Sistem

C) Hücre → Doku → Organ → Sistem

D) Hücre → Organ → Doku → Sistem

4. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?

A) Kaburga kemiği

B) Kaval kemiği

C) Uyluk kemiği

D) Pazı kemiği

5. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?

A) Kâğıt mendil

B) Gazlı bez

C) Serum

D) Oksijen maskesi

6. Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kollarının baş hizasında durmasına

B) Baş tarafından çekilerek çıkarılmasına

C) Ayak tarafından çekilerek çıkarılmasına

D) Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına

7. Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir?

A) Çenenin kasılması

B) Vücudun kasılması

C) Dilin geriye kaçması

D) Baş-çene pozisyonu verilmesi

8. Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?

I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)

II- Silvester (Göğüsten bastırma)

III- Ağızdan ağıza

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III

D) I – II – III

9. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

A) 10 dakika

B) 15 dakika

C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar

D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

10. Omuz veya koldaki kanamalarda, şekilde belirtilen hangi kısma basınç uygulanmalıdır?

A) Köprücük kemiğinin iç kısmına

B) Kasığın iç kısmına

C) Şakak bölgesine

D) Çene altına

11. Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

A) Sırtüstü yatış pozisyonu

B) Yüzüstü yatış pozisyonu

C) Baş-çene pozisyonu

D) Oturuş pozisyonu

12. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına

B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölge olmasına

C) Kemiklerin birleşme noktası olan eklem bölgesi olmasına

D) Tel ve benzeri sağlam malzeme kullanılmasına

13. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

14. İlk yardım yapan kişi, yaralının omzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

A) Solunumu

B) Ağız içi

C) Bilinci

D) Göğüs hareketi

15. Hangi durumdaki kazazedeye, sırtüstü yatış pozisyonu verilerek göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

A) Solunumu düzensiz olan

B) Kalbi düzensiz çalışan

C) Solunum sayısı azalan

D) Kalbi duran

16.
• Göz bebeklerinde büyüklük farkı• Burundan kan gelmesi

• Geçici hafıza kaybı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

A) Göğüs

B) Baş

C) Karın

D) Omurga

17. Kaza geçirmiş araç içindeki yaralıları, herhangi bir yangın ihtimaline karşı korumak için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracın çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması

B) Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması

C) Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması

D) İtfaiyeye haber verilip, gelmesinin beklenmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

B) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak

C) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak

D) Yara üzerine alkol döküp açık bırakmak

19. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında, yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

A) Vücudun bir bölgesinde felç oluşması

B) Nabız atışlarının sürekli hızlanması

C) Bulantı ve kusmanın olması

D) Vücut sıcaklığının artması

20. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken ilk yardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişinin yan yatış pozisyonuna alınması

B) Kalp seviyesinden aşağıda ve sıcak tutulması

C) Kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması

D) Ağrıya rağmen eklemin sürekli hareket ettirilmesi

21. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?

A) Kalça

B) Omuz

C) Göğüs

D) El

22. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?

A) Kaza zamanının

B) Açık ve net adresin

C) Yaralıların kimliklerinin

D) Yaralıların sayısı ve durumlarının

23. Aşağıdakilerden hangisi, yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?

A) Göğüs kemiğinde kırık olanlar

B) Kalça kemiğinde kırık olanlar

C) Omurilik zedelenmesi olanlar

D) Besin zehirlenmesi olanlar

24. Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

A) Omurga kırığı olan

B) Kaburga kırığı olan

C) Kolunda yara ve kırık olan

D) Birinci derece yanığı olan

25. Egzoz gazı zehirlenmesi hangi yolla olur?

A) Sindirim yolu ile

B) Dolaşım yolu ile

C) Boşaltım yolu ile

D) Solunum yolu ile

26. Aşağıdakilerden hangisi donmaya maruz kalan kişiye uygulanan ilk yardım uygulamalarındandır?

A) Tuzlu soğuk ayran içirmek

B) Soğuk ortamdan uzaklaştırmak

C) Hemen uyutulmasını sağlamak

D) Vücuda sıcak uygulama ve hızlı masaj yapmak

27. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir?

A) İshal veya kabızlık oluşması

B) Solunumun durması

C) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması

D) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması

28. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı, hangi durumda sürücü belgesi alabilir?

A) Belli bir hızdan fazla seyretmeme şartı ile

B) Sadece şehir içinde araba kullanma şartı ile

C) Araç kullanırken yanında birisini bulundurma şartı ile

D) İşitme cihazı ile belli bir duyma yeterliliğine ulaşma şartı ile

29. Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Otomobilin daha iyi sürülmesini sağlar.

B) Kazalarda ölüm ve yaralanma riskinin azalmasını sağlar.

C) Sürücünün araç içinde daha rahat hareket etmesini sağlar.

D) Araç kullanırken sürücünün direksiyon hakimiyetini sağlar.

30. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olması gereken davranışlardandır?

A) Kendini üstün görmek

B) Kendi kendine kurallar koymak

C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

Arkadaşlarımız arasında blog sitelerini sizlerin önünde değerlendirmeye soktuk. En beğendiğiniz siteyi oylamanız bizi mutlu edecektir.Sitelere gitmek için görsellere tıklayabilirsiniz…

fizy.com

Yayınlandı: Nisan 1, 2011 / Uncategorized
Etiketler:, , , , , , , ,

Müzik dinlemek için herkesin farklı adresi vardır.Kimi youtube.com kimi ttnet i kimi ise benim gibi yalınlıktan ve kullanım kolaylığından ötürü fizy.com u tercih eder.

Ama uzun zamandır saçma bi nedenden ötürü fizy.com a giremez olmuştuk.Enterasan ağızları görmekten hepimiz bıkmıştı.Neyse ki Turkcell bi kıyak yaptı da.Ödüllü fizy.com u tekrar bize kazandırdı.

Şu uğursuz 1 Nisan gününde tekrar fizy den müzik dinledim ve moralim yerine geldi.Özellikle giriş yaptığımda listemin hala bulunuyor olması beni ayrı bir mutlu etti.Bu arada fizy.com ekibinin, siteyi kapatan kişilere tepki olarak, 1 nisan günü Kemal Sunal’ın “Hababam Sınıfı” nda seslendirdiği “Ne haber” Şarkısını girişe koymaları da güzel bir tepki olmuş…

Sizde net üzerinden para kazanmak isteyenlerden misiniz? Ve napıcağınızı bilmiyor musunuz? Sizin için hazırlanmış çok basit ve hiç para harcamanıza gerek olmucak bir site.Napolyon

Sitenin amacı çok basit.Reklam vermek isteyen yada anket doldurmak isteyen firmalar ile anlaşılmış ve anlaşılmakta.Reklamlar siteden,mail ile veya sms ile üyelere iletilmekte.Anketlerde aynı şekilde. Peki soru şu para nasıl kazanılıyor.

Aslında o kısımda çok basit.Önce üye(üye ol) oluyorsunuz .bilgilerinizi doğru bir şekilde giriyorsunuz.gelen msjları ve mailleri okumaya başlıyorsunuz.Anketleri dolduruyorsunuz ve insanları üye olmaya teşvik ediyorsunuz.

Bu arada sitenin eski adı Süperteklifti. Daha sonra kullanıcılar tarafından oy birliği ile Napolyon oldu. Eski adını bilenlere…

Bu site tam bana göre hemen katılayım diyorsanız buyrun

Her netle ilgilenen kişi yada bir web sitesi yada bloğu olan kişiler web sitesini yada bloğunu google da ön sıralara çıkarmak ister.Sizde bu kişilerden biri misiniz?

Sayfanızın ön sıralarda yer alması için birkaç ipucum olacak.Bunları bende gerekli kaynaklardan okudum ve sizler için derledim:

Öncelikle sayfanızın içeriğine önem verin.Gereksiz bilgiler yerine daha zengin bir içerik ve daha öz bilgilerle donatın ve sık sık güncelleyin ki hitiniz artsın.

Sitenizi popüler web dizinlerine ekleyin.Bu sayede Google PageRank’iniz artacaktır. Dmoz.org sitesine girin ve sitenizi uygun web dizinine kaydedin.Örneğin ben kendi bloğum için Bilgisayar/Internet/web dizinini seçtim ve sağ üstten adres öneri tıklayıp açılan sayfadaki bilgilerle bloğumu kaydettim.Diğer dizinler için getir.net i kullanarak sayfanızı kaydettirebilirsiniz.

Şimdi sırada arama motorlarına kaydolmak var.Sayfamızın başlığı google da 1.sıraya yükselmek olduğundan bizde google için ipucu verelim. Şayet başka siteniz varsa google burda verdiğiniz linkleri görür ve bu sayede arama motoruna kaydolursunuz. Eğer başka bir siteniz yok ve bu işte yeni iseniz google amca sizi de düşünmüş. sayfanızı burdan kaydedin..

Bedava içerik .. Sitenizde bedava içeriklere yer vererek hitinizi arttırabilirsiniz buda sayfanızın daha çok aranmasını sağlayabilir.

Aşağıda size önerdiğim siteyi kullanarakta bu işte daha da ilerleyebilirsiniz. BOL ŞANS…

Bloglama Zamanı

Yayınlandı: Mart 11, 2011 / Uncategorized
Etiketler:,

Bugün hayatınızın geri kalan ilk günüdür.Herkese Merhaba…